Từ kha  
 
Hoặc, chọn ngnh nghề theo Alphabel
    A   B   C   D   E   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   R  S   T   U   V   W   X   Y   Z  

STT

Tn Ngnh Nghề

Chọn

1

Radio - Hệ Thống v Thiết Bị

Chọn

2

Rm Cuốn

Chọn

3

Rm Gia Đnh, Rm Phng Khch, Rm Phng Ngủ, Rm Phng Tắm

Chọn

4

Rm Hội Trường

Chọn

5

Rm L Dọc

Chọn

6

Rm Pha L

Chọn

7

Rm Roman, Rm Xếp Lớp

Chọn

8

Rm Sợi

Chọn

9

Rm Tự Động

Chọn

10

Rm Vải, Mn vải

Chọn

11

Rọ Đ, Rọ Đ Mạ Kẽm, Rọ Đ Bọc Nhựa

Chọn

12

Rơ Moc, Sơ Mi Rơ Moc

Chọn

13

Rổ Nhựa, R Nhựa

Chọn

14

Robot Hn, My Hn Tự Động

Chọn

15

Rơle

Chọn

16

Rượu - Nh Sản Xuất Rượu

Chọn

17

Rượu - Nhập Khẩu v Phn Phối Rượu

Chọn

 

                                                     Hướng đẫn sử dụng

Vui lng nhập từ kha lin quan đến ngnh nghề của mnh (v dụ : quảng co, du lịch) vo tm kiếm nhấn vo nt tm kiếm hoặc lựa chọn ngnh nghề theo chữ ci đầu tin theo thứ tự từ điển ABC....Sau khi tm được ngnh nghề ph hợp, nhấn vo nt chọn bn cạnh.

Trường hợp, bạn khng chọn được ngnh nghề ph hợp, hy điền thng tin vo phần "Ngnh nghề khng c trong Danh mục Ngnh nghề" trong form mẫu đăng k.